پنج‌شنبه 26 خرداد 1390

پـــــــــدر...

پدر همون کسی ست که

لرزش دستش دیگه چیزی

از چای توی استکان باقی نگذاشته...

ولی بهت میگه به من تکیه کن...

و تو انگار کوه رو پشتت داری...


روز مرد و پدر بر همه ی مردان زحمتکش و مهربان مبارک

روزت مبارک باباجونم
دوستت دارم