جمعه 22 دی 1391

حافظه
ای لعنت به این حافظه
هر چیو دلت بخواد یادت بمونه کاملا پاک می کنه
ولی امان از روزی که دلت بخواد چیزی رو کاملا از یاد ببری...
انقدر شفاف و روشن به یادت میارتش که حرصت میگیره!!!