دوشنبه 20 شهریور 1391

comparative & superlative


خیلی بده شبِ یه روز معمولی یه کابوس وحشتناک ببینی!


از اون بدتر اینه که وقتی بیدار میشی و داری یه نفس راحت میکشی، ببینی تو خوابه که بیدار شدی!


بدترین چیز هم اینه که چون دیگه مرزی بین خواب و بیداری نمونده مدام از ترس زیر پتو نفست بند بیاد و قلبت تند تند بزنه و هی تو دلت آرزو کنی زودتر صبح بشه!!!

پی نوشت 1 : صفت مقایسه ای :comparative    ؛  صفت عالی : superlative !!!


پی نوشت 2 : تا حالا تو خواب دیدین بیدار شدین از خواب؟!