پنج‌شنبه 30 خرداد 1392

ورودت به زمین مبارک عزیزم...سلام عزیز دل عمه...

خوبی فرشته کوچولو؟

ورود غیر منتظره ت به زمین مبارک!پسر کوچولوی مهربون،

چه کار خوبی کردی که همه مون رو سورپرایز کردی.هنوز یکساعت نشده که عکست رو دیدم

بغض داشت خفه م میکرد عمه

دوری

دوری

دور...


الان که تنها شدم

اشکهام سرازیر شدن

الهی قربونت برم که انقدر ناز تو بغل خانم دکتر زل زدی به دور دست ها...


عزیزکم هرچقدرم که دور باشی

اینجا همه قلبشون برات میتپه...


توام حس می کنی؟

اینهمه حس رو؟

حس میکنی مگه نه؟


دلم میخواست کنارت باشم

کنارت باشم و دستای خوشگلت رو ببوسم


عمه جون قول بده امشب مامانی رو اذیت نکنی ها!

البته اونجا هنوز صبحه!!!

قول بده زودی بزرگ بشی و بیای اینجا پیش ما...

قول میدی ؟

یه قول مردونه!


با اینکه چند قاره اونور تری اما قلبم حس بسیار نزدیکی بهت داره...


خیلی دوست دارم