سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1391

تولـــد

23 سال پیش ساعت هفت صبح روز 26 اردیبهشت

من به دنیا اومدم،


ساعت هفت صبح امروز وقتی سوار بر چرخ و فلک ذهنم

چرخ می زدم بالا سر افکار به هم ریخته م،

به این نتیجه رسیدم که؛


تنها به شماره های عمرمون اضافه میشه،

بزرگ میشیم ولی معنای بزرگی رو در نمی یابیم،

کنار هم هستیم ولی نمیدونیم جادوی حضور همدیگه هستیم،

زندگی می کنیم ولی سر زنده نیستیم!


به امید اینکه تفکر و تأمل کنیم رو این مسائل،

و لذت ببریم از تک تک لحظات عمرمون.


پی نوشت : خیلی عجیبه که پست تولد و مرگ پشت هم بنویسی مگه نه؟