سه‌شنبه 30 فروردین 1390

اولین دیکته در سال نو!بعد از دو هفته اخطار دادن و خط و نشون کشیدن و سرمشق دادن های زیاد دیکته ای گفتیم که نتیجه این شد که می بینید :

خب اینم از اولین دیکته ای که تو سال جدید گفتم!!
فقط برای اینکه شاید خط استاد! زیاد خوانا نباشه متن دیکته رو می نویسم براتون...

own = one
cap = cup
rolar = ruler
steudauk = student
for = four
teiree = three
tehar = teacher
tucku = thank you
har = chair
anu = and you
hru = how are you
Imfan = I'm fine
fantnsk = fine thanks

در ضمن دیکته از 18 نمره بود چون 2 نمره شفاهی بود،که ایشون 0.25 شدن!!!
ببینید من چی می کشم!!!